خرید خدمات آموزشی در طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی

نام خدا

در خصوص مسائل و مشکلات آموزش و پرورش حرف ها و حدیثهایی زیادی و جود دارد که باید توسط متخصصین امر مورد کالبد شکافی قرار گیرد .اما اینجانب وقتی طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بدون هیچ گونه  پیشداوری چند بار  خوانده بودم علی رغم بعضی کاستی ها حقیقتا نکات مثبتی نیز در آن وجود دارد.آموزش و پرورش ما با تراکم زیاد نیروها و در کنار آن همه ساله دچار کسری بودجه فراوانی نیز مواجهه است. اگر چه برای حل این معضل نیاز به همکاری بخشهای دیگر دولت و همچنین توجه ویژه مجلس نیز هست اما آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه و وزیر نیز بعنوان متولی این بخش باید در کوتاه مدت این مشکل را در درون خود بنوعی بار سنگین کسری بودجه را کاهش دهد.

یکی از این راهها جبران کسری ساعات تدریس با استفاده از نیروهای خرید خدمت می باشد .

فلسفه استفاده از نیروهای خرید خدمت بسیار روشن و در عین حال مقرون بصرفه است( اگر بتوان آن را بنحو درستی اجرا نمود). در این روش آموزش و پرورش بعضی از کمبود های خود را (مانند خدمات آموزشی و توانبخشی و ... )  از طریق عقد قرار داد با شرکتها و موسسات و تعاونی هایی که خدمات مورد نظر را ارائه می دهند در حالت رقابتی تامین می کند و شرکتها و موسسات و تعاونی ها با معرفی های نیروهای مورد نظر به آموزش و پرورش و در صورتی که این نیروها شایستگی لازم را دارا باشند در صورت گذراندن دروه یا دوره های خاص میتوانند در بخش های آموزش و پرورش خدمات مورد نظر را ارائه نمایند. همچنانکه که در ماده 13فصل دوم( راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت) قانون خدمات کشوری موید این نکته است:

ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.

2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.

4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.

در  تبصره 2 ماده 13 قانون خدمات کشوری آمده است:

تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

و براساس فصل ششم  قانون خدمات کشوری نیروهایی که وارد دستگاه می شوند  علاوه بر شرایط عمومی باید دارای شرایط خاص باشند که باتوجه به موضوع بحث ما اهم آن عبارتند از :

1.  دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز

2.  داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام  می‌شوند

3.  توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات

4.  دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط مطرح شده ی  این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند

 با توجه مقدمه و موارد مطرح شده برای اجرای بهتر و مطلوب طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی و استفاده از نیروهای خرید اموزشی و همچنین بکارگیری نیروهای مازاد در بخش های دیگر موارد زیر مطرح است:

1.  طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی گذشته از اجرای آن در مراکز  آموزشی و مدارس در سطح حوزه ی ستادی  سازمان ها و ادارات نیز به اجرا در اید چرا که اجرای آن گذشته از توجه به روح عدالت محوری بخشهایی از حوزه ی ستادی و ... وجود دارند که یا به انجام فعالیتهای موازی می پردازند و یا مجموعه فعالیتهای این بخش آنقدر کم و یا فصلی است که اینگونه فعالیتها را می توان توسط بخش های دیگر به انجام رساند. (با مطالعه دقیق و کارشناسی  در چارتهای سازمانی بعضی از بخشهای سازمانها و ادارات می توان این موضوع را مشاهده نمود.)

2.  طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی نباید باعث خارج شدن  تعداد دانش آموزان  از حد استاندارد گردد. امروزه به واقع در کلاسهایی با دانش آْموزان عادی و با حجم بالای 30 نفر ( در مقاطع ابتدایی )   نمی توان آموزش و پرورش مطلوب را به انجام رساند. این موضوع  در خصوص دانش آموزان ویژه تفاوت جدی خواهد داشت.

3.  در طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی احتمال جابجایی نیروها در بخش های دیگر وجود دارد . همچنانکه که در قانون خدمات کشور ی و طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی اشاره شده است باید نیروهای وارد شده در بخش جدید آموزشهایی فشرده و اختصاصی را بگذرانند.

4.  طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی نباید باعث و مانع تکمیل چارت سازمانی پیش بینی شده  مدارس و مراکز آموزشی  گردد. چرا که بخشهای مختلف در سازمان مدارس به عنوان اعضای به هم پیوسته ی عمل می کنند . و در صورت کارکرد  ضعیف و یا حذف  هر یک از بخشها  ، قسمتهای دیگر آسیب جدی خواهند دید و در نتیجه یک مدرسه و یا مجتمع ناقص نمی تواند وظیفه ی خود را بنحو درستی به انجام برساند.

5.  نیروهای خرید آموزشی عمدتا نیروهایی جوان  و دارای مدارک دانشگاهی هستند که بکارگیری از این توانمندی می تواند در آموزش و پرورش  بسیار مفید باشد .  اما اگر بدون توجه به شرایط خاص شغلی در بعضی بخشها از جمله آموزش و پرورش استثنایی از این نیروهای عمدتا جوان و تحصیلکرده که توانمندیهای  بالقوه و بالایی دارند دوره های خاص را نگذرانند ممکن است ضربات جبران ناپذیری  به  بخشهایی مانند سردرگمی و نگرش منفی نسبت به شغل مورد نظر و از داست دادن اعتماد به نفس این نیروها -   پایین آمدن کیقیت آموزش  و همچنین منجر به  آسیب روحی و روانی به  دانش آموزان آسیب پذیر و والدین آنان گردد.

در پایان ذکر این نکته را لازم و ضروری می دانم که معمولا در قانون نویسی و سیاستگذاری ، بسیاری از مسائل بصورت مطلوب و زیبا دیده می شود . و در بسیاری از موارد  (نه همه)  چون ما به نکات مهمی که در قانون و دستورالعمل ها ذکر شده توجه نمی کنیم ممکن است در کل آن قانون و یا آن  دستورالعمل را زیر سئوال ببریم.

با آرزوی موفقیت

/ 11 نظر / 189 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سوادکوهی

به نام او که علیم است و بصیر در زبان فارسی خیلی از مطالب را می توان با زبان ساده و با مضمونی شیرین بیان کرد می شود بسیار مختصر و با هر صنفی سخن گفت حتی اگر شنونده خوبی نباشد می شود حرف دل را زد بی آنکه تهمتی روا داشت و یا دوراز ادب بود. تمامی محسنات در ضرب المثلهای شیرین ایرانی نهفته است مثل : آب بیاری ،کوزه بشکنی یکی است . این ضرب المثل شیرین فارسی کاربرد زیادی در جامعه امروزی دارد و برای آن دسته از مردمانی است که قدر زحمات نزدیکان و افراد ساعی و کوشا را که در چند قدمی آنان است نمی دانند و برای آنان کارایی و عدم کارایی این عزیزان یکسان است و زمانی پی به اهمیت موضوع می برند که کار از کار گذشته و دیگر هیچ انگیزه ای برای خادمین به علم و دین و ملت وجود ندارد . بدون شک در میان weblog) ) مدارس استثنایی استان مازندران برترین و کمترین وجود دارد. هستند مواردی که کاربردی و در خور شاءن علم و بالاتر از شاءن سازمانها مطالبی را جهت آبروی علمی نهاد مربوطه با صرف وقت وهزینه شخصی و بسیار مخلصانه در طبق اخلاص گذاشته تا مایه مباهات گروهی خوش شانس شوند.

سوادکوهی

همانگونه که مواردی اندک وجود دارد که مایه سلب آسایش خواص می شوند و بدیهیات را با نیشتری سمی و بسیار دردناک وگاهی بسیار عریان مطرح می کنند . اما این تفاوت بزرگ در نزد خواص و اکابر هر دو از یک منظر مورد نظاره واقع می شوند که موجب هیچ عتاب و خطاب و بازخوردی قرار نمی گیرند و این همان نکته ای است که در مضمون نامه امام علی (ع) به مالک اشتر آورده که ای مالک مبادا نزد تو خائن و خادم یکسان باشند و.............. استاد محترم جناب آقای سید محمد حسینیان مصداق کامل این ضرب المثل از جمله افرادیست که از زمان افتتاح سیستم رایانه و تاسیس weblog) )در سازمان استثنایی مازندران همکاری نزدیک و تنگاتنگی در ابعاد مختلف خاصه مقالات علمی داشتند که از هزینه و وقت شخصی استفاده کردند اما هیچ گوشه چشمی از ناحیه هیچ مسئولی دال بر تشکر و قدر دانی از زحمات ایشان در ( weblog) امام رضا و یا سازمان مازندران ندیدیم .

سوادکوهی

تا چندی پیش که متوجه تغییر مکان ایشان ازweblog) )مجتمع امام رضا به مکان شخصی شدم، متوجه وخامت اوضاع گشتم هر چند که ایشان در آدرس جدید خود با دید وسیعتر و فعالیت بیشتر مسیر را ادامه می دهند اما این فرصت سوزی نهادها و ادارات بیشتر موجب از دست دادن نیروهای بالقوه که در آینده چشم امید به آنها بسته اند می شود. در خاتمه با تشکر بی حد از این عزیز بزرگوار که در جهت تنویر افکار علمی همکاران معلم و دانش آموزان فعالیت بی ریا دارند آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون، و تغییر نگرش در عزیزان مسئول با توجه به" نامه امام علی (ع) به مالک اشتر" دارم امید است همکاران، مدیران و مسئولان از این گونه فرصتها که خداوند به رایگان دراختیار گذاشته نهایت استفاده را ببرند .

قلبی

جناب آقای حسینیان با عرض سلام احتراما در مورد دانش آموزی که احتمال بیش فعالی دارد توضیح لازم را مبذول فرمایید . راه شناخت و اقدامات آموزشی و درمانی را جهت راهنمایی و کاربرد مرحمت فرمایید . با تشکر فراوان قلبی مدیر مدرسه

مهرداد از تبریز

سلام دوست عزیز وبلاگ خوبی داری امیدوارم همواره موفق باشی خوشحال می شوم اگر به وبلاگ من هم سر بزنید اگر امکان داشته باشد آدرس وبلاگ من را در لینکهای خود قرار دهید.

بنگر

سلام آقای حسینیان!حالتون چطوره؟مطالبتون در مورد ساماندهی نیروهای انسانی و خرید خدمت حلوی نکات کلیدی مهمی بود..خصوصاً بند 5.متدسفانه نیروهای مستعد و جوان به دلیل نگذراندن دوره های لازم ممکناست هم به خودشان آسیب برسانند(عدم ماندگاری در این حرفه و سرخوردگی شغلی)و هم به سیستم.در بسیاری از مراکز نیروهای خرید خدمت بعنوان معلمین رابط ساماندهی شدند وشما بهتر از من می دانید که باتجربه ترین معلم ها می بایست در این حیطه قرار می گرفتند.... از این که به وبلاگم سر می زنید ممنونم..حق با شماست..الآن چالش های جدی در آموزش فراگیر داریم و جدی ترین چالش این است که آموزش وپرورش استثنایی پیگیر این کار است..در ثانی به اعتقاد من ما هیچ ملاک و معیاری در دست نداریم که ادعا کنیم آموزش فراگیر در مدارس مجری طرح موفق بوده است...آیا صرف معدل(که آن هم بیشتر صوری است)می تواند ملاک خوبی باشد؟اگز در این زمینه و 2 سوال دیگر مطرح شده در وبلاگم نظر شما را هم داشته باشم خیلی کمک کننده خواهد بود.در ضمن من هم تعجب کردم که شما راندیدم(در همایش)....حکایت همچنان باقیست...

ترکمان

[گل]

فراخوان دانشگاه آزاد اسلامی قم حسن اعتصامی نیا

سلام ممنون می شم اگه این متن رو درون وبلاگ خود قرار دهید مربوط می شود به دانشجویان رشته روانشناسی. با تشکر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم فراخوان دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی استان قم دومین همایش استانی دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قم در تاریخ 9/3/1388 در سالن غدیر دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار می شود لذا از کلیه اساتید و دانشجویان روانشناسی مدیریت علوم تربیتی و رشته های دیگری که مقالات پژوهشی مرتبط با زمینه های روانشناسی دارند تقاضا میگیردد آثار خود را مطابق فرمت ذیل تدوین کرده و حداکثر تا تاریخ 15/2/1388 از طریق ایمیل: Hamayesh.ravanshenasi@gmail.com و یا به صورت حضوری به آزمایشگاه بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم واقع در پردیسان ارائه نمایند. لازم به ذکر است که فرمت مقاله وورد 2003 و با قلم نازنین نوشته شود. مقاله علمی پژوهش باید به سبک APA باشد.

لیلم

با سلام مطالب زیبا و ارزشمند است خواهشا آنرا را برای وزیر بفرست تا استفاده شود

ترجمه کلیه پایان نامه های روان شناسی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته روان شناسی و تبدیل آن به مقالات علمی جهت چاپ در مجلات معتبرعلمی-پزوهشی داخل و خارج کشور پذیرفته می شود. جهت کسب اطلاعات به شماره تلفن 09357362371تماس بگیرید. اگر فارغ التحصیل و یا دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی از دانشگاه دولتی هستید و سطح زبان انگلیسی خوب و معدل بالای 17 دارید و مایل به ادامه تحصیل در کانادا هستید با ما به شماره 09357362371(خانم مهرجردی)تماس بگیرید.