با سلام
بالاخره وزارت آموزش و پرورش  پس از چند ماه سرپرستی و با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور دهمین وزیر خود را شناخت.
جناب آقای دکتر علیرضا علی احمدی پیش از این ریاست دانشگاه پیام نور را برعهده داشتند


 وی ۲ سال قبل از طرف دکتر احمدی نژاد برای برای وزارت تعاون به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شدند اما مجلس به وی رای اعتماد نداده بود.
اما بالاخره  موفق شد پس دو سال به عنوان وزیر آموزش و پرورش از  مجلس شورای اسلامی رای اعتماد را کسب نماید
اگر چه رای اعتماد مجلس به وی از قاطعیت بالایی برخوردار نبود اما آرای نمایندگان به اندازه ای بود که وی به پست وزارت آموزش و پرورش تکیه بزند.